De Historie van de vereniging

OprichtersFanfare Sint Cecilia is opgericht in 1902 met als initiatiefnemer de toenmalige pastoor Sars. Zijtaart kende in die tijd al een zangkoor en de ‘notabelen’ van het dorp waren al enkele jaren aan het denken over een eigen fanfare. Dit, temeer daar enkele dorpen in de omgeving al een muziekkorps kenden, vaak als onderdeel van de schutterij. Juffrouw Henriëtte Helena Maria Berdina Smits was grootgrondbezitster in Zijtaart en eigenaresse van een brouwerij in Veghel. Zij was bereid om de instrumenten te schenken om op die manier iets te doen voor de vele pachters en huurders van haar boerderijen.

Fanfare eerste foto 1905 De pastoor, die onder de indruk was van de muzikale vorderingen, stelde niet veel later voor om de eerste zondag van mei van datzelfde jaar de bedevaartprocessie naar Handel te begeleiden. Enkele maanden daarna vond het eerste concert plaats voor “onze weldoeners de familie Smits Bierbrouwerij” te Veghel. De boeken vermelden over dit concert: “na het beëindigen van ons programma werden wij uitgenodigd aan een keurigen koffietafel met narecept zooveel wijn en bier als men begeerde, zodat naa het naar Zijtaart teruggaan er al enkelen bij waren, die overbelast waren.” En verder: “Zo ging het in kennis en ambitie steeds crescendo en bij alle repetities waren allen present, bij kerkelijke en andere interne feestelijkheden, konden wij al gauw meedoen en optreden.”
In 1905 is bij gelegenheid van de inwijding van het vaandel en de nieuwe petten, de eerste foto van de fanfare gemaakt.
Zesenvijftig jaar speelde St. Cecilia in de vierde afdeling en in een tijdsbestek van zeventien jaar (tussen 1958 tot 1975) wist het fanfareorkest de superieure afdeling (huidige eerste divisie) te bereiken, steeds onder leiding van dirigent Ad van der Heijden uit Vlijmen. Elke vier jaar gaat men vanaf die tijd op concours en steeds wist men een eerste prijs te behalen. Vanaf 1990 tot 2007 staat het fanfareorkest onder de enthousiaste leiding van Jan Buil. In 2007 is Albert-John Vervorst begonnen als dirigent van het orkest.

Fanfare eerste uniform 1964Al vanaf 1955 beschikt St. Cecilia over een slagwerkgroep. De drumband van Sint Cecilia behaalde haar eerste promotie op het concours te Son in 1964 onder leiding van Mari van de Hurk en tamboer-maître Pieter Reybroek met promotie naar de tweede afdeling. Ook de tamboers van Sint Cecilia zaten niet stil. Op het concours te Budel-Dorplein op 14 oktober 1972, behaalde de drumband weer onder instructieschap van Mari van de Hurk een eerste prijs met promotie naar de eerste afdeling.
Op dit moment speelt de slagwerkgroep van St. Cecilia in de derde afdeling.
Vanaf het nieuwe millennium is er ook een jeugdslagwerkgroep. De jeugdslagwerk staat onder leiding van Paul Schepers en de slagwerkgroep onder leiding van Henk Schellekens.

Fanfare concours Veldhoven 1995Het majorettenkorps is opgericht in 1976. De majorettegroep is inmiddels uitgegroeid tot een groep van circa 65 meiden en heeft al vele prijzen gewonnen.
In 1989 gaan de majorettes onder leiding van Franka Fabrie op concours in De Maaspoort in Den Bosch. Zij behaalden in de jeugddivisie een prachtige eerste prijs. Sindsdien zijn de verschillende majorettegroepen op diverse concoursen geweest. Vele Brabantse en Nederlandse kampioenschappen zijn er gevierd met als hoogtepunt een zilveren medaille in 2007 op de Europese Kampioenschappen in Slovenië.
De instructie van de verschillende majorettegroepen is in handen van Jolanda Hoefnagels, Anne-Marie van Dinter en Marjan van Asseldonk.

Ook een opleidingsorkest maakt deel uit van de vereniging en staat onder leiding van Ralf van der Heijden.
Verder beschikt de vereniging over twee blaaskapellen: Blaaskapel de Boemelaars en Jeugdblaaskapel Toeternietoe.

Alle geledingen samen telt Sint Cecilia ongeveer 130 actieve leden.