Wij willen als vereniging er zorg voor dragen dat iedereen zich bij ons thuis voelt en zich altijd veilig en vertrouwd kan voelen. Van al onze leden en vrijwilligers verwachten wij dan ook dat ze hier naar handelen. Een en ander is vastgelegd in onze gedragscode welke hieronder is toegevoegd.

Indien iemand toch het idee heeft dat er iets is gebeurd of er een sfeer ontstaat waarmee de veilige omgeving in het geding komt, vragen wij direct contact op te nemen met één van onze vertrouwenspersonen. Bij hen kun je altijd terecht met de zaken waar jij mee zit. Zij zullen een open gesprek met je aangaan en kijken hoe verder te gaan.

Onze vertrouwenspersonen zijn:

Anne-Marie van Dinter – tel.: 06-37179429 / mail: mvandinter ‘at’ home.nl

Tonny van den Tillart – tel.: 0413-209602 / mail: vdtillart ‘at’ home.nl

*indien je wilt mailen even de ‘at’ even vervangen door @ (dit i.v.m. spam)