Vanaf 17 mei tot 28 mei komen de leden van fanfare St Cecilia weer bij u aan huis voor de jaarlijkse donateursactie voor onze muziekvereniging. Het geld wat met deze actie wordt opgehaald wordt gebruikt voor de opleiding van onze jeugdleden en de aankoop van instrumenten en kleding.

Voor vele geledingen van Sint Cecilia is 2016 een belangrijk jaar. Allereerst gaat het fanfareorkest eind november op concours in Zutphen. Daar moet een eerste prijs behaald worden om in de superieure (eerste) afdeling te blijven. Daarnaast hebben we wederom enkele groepen van de majoretten die deelnemen aan een NK en zijn we vorig jaar gestart met een dansgroep, die zich steeds beter kan gaan profileren.
Maar voor onze vereniging is het ook erg belangrijk dat er jeugdleden bij blijven komen; voornamelijk bij het slagwerk zien we dat het aantal jonge leden toeneemt. Zij hebben ook allemaal een instrument nodig om hun hobby met plezier te kunnen uitvoeren.

Voor alle activiteiten kunnen wij uw steun goed gebruiken. Mogen wij rekenen op uw financiële steun, waarvoor wij u bij voorbaat hartelijk danken.

Bestuur fanfare St. Cecilia.