In de ledenvergadering van 7 april heeft Frans na 21 jaar besturen afscheid genomen bij fanfare Sint Cecilia . Frans heeft in al die jaren de functie van penningmeester op zich genomen. Hij werd bij dit afscheid geprezen voor zijn grote kennis in financiële zaken en zijn grote verantwoordelijkheid. Frans was altijd aanwezig en stond bij elke activiteit klaar om mee te helpen waarbij zijn stiptheid en paraatheid opvallend waren. Heel bijzonder was zijn grote betrokkenheid als niet muzikant voor onze muziekvereniging.

Uit waardering heeft het bestuur Frans in de algemene ledenvergadering voorgedragen om hem als erelid op te nemen in het ledenbestand. Met algemene stemmen en een groot applaus is dit vastgesteld.

De taak als penningmeester wordt door Ruud Cissen overgenomen.