Nieuwsbrief

Normaliter zijn we gewend medio juli een Klankbord uit te brengen. Omdat er afgelopen periode simpelweg geen activiteiten hebben plaatsgevonden en er dus weinig kopij is, laten we deze ditmaal achterwege. Daarom is besloten om in de vorm van een Nieuwsbrief toch iedereen te informeren over de opstart van het nieuwe seizoen en de laatste actualiteiten. Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief ook het aangepaste jaarprogramma van 2020 en de muzikanten van het jaar 2019.

29 juli 2020|Alle leden|

Proeflessen en kennismaking instrumenten

Muziek maken is Cool! En waar is het nu leuker om muziek te maken dan in ons eigen Zijtaart? Onderstaand filmpje laat ons opleidingsorkest en de verschillende instrumenten zien.

15 juli 2020|Alle leden, Opleidingsorkest|

Veel geslaagde slagwerkleerlingen bij Beat It

Afgelopen tijd hebben diverse leerlingen via Beat It examen gedaan. Zij zijn allemaal geslaagd!

13 juni

Mike Verbruggen – A theaorie examen

Meike Adriaans – B theorie examen

27 juni

Luc Brugmans – B theorie examen

Stijn van Uden – B theorie examen

11 juli

Mike Verbruggen – A praktijk examen kleine trom

Gerty van den Bosch/Habraken – B praktijk examen mallets

15 juli 2020|Fanfareorkest, Jeugdslagwerkgroep, Slagwerkgroep|

Afsluiting Muziek = Cool

Door het coronavirus was het niet mogelijk om Muziek = Cool af te sluiten met een bijeenkomst voor de ouders en kinderen van de basisschool. Ruben Mesica, de docent van Muziek = Cool, heeft een leuk filmpje gemaakt zodat iedereen kan genieten van deze superleuke creatieve afsluiting.

06 juli 2020|Alle leden|

Afscheid van bestuursleden en nieuwe bestuursleden benoemd in ledenvergadering

In de ledenvergadering van 2 juli 2020 is afscheid genomen van 3 bestuursleden en zijn 4 nieuwe bestuursleden gekozen.

Anne-Marie van Dinter neemt na 25 jaar bestuursverantwoordelijkheid voor de majoretten en dansgroep Return afscheid van het bestuur. Haar functie wordt overgenomen door Marjan van Asseldonk- van der Burgt.

Bjorn van der Heijden neemt na 18 jaar als bestuurslid namens De Boemelaars afscheid van het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Rob Schepers.

Martijn van Stiphout neemt afscheid als secretaris na 3 jaar. Sanne van Nunen neemt zijn taak over.

Als vierde nieuwe lid neemt Albert van Grootel plaats in het bestuur. Hij heeft al een jaartje meegelopen.

Paul Schepers is opnieuw herkozen als bestuurslid namens de slagwerkgroepen.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Alda Gloudemans voorzitter

Sanne van Nunen secretaris

Ruud Cissen penningmeester

Marloes van Gemert fanfareorkest

Paul Schepers slagwerkgroepen

Rob Schepers De Boemelaars

Marjan van Assldonk- van der Burgt majoretten en dansgroep Return

Albert van Grootel algemeen bestuurslid

04 juli 2020|Alle leden|

Sponsoren gevraagd middels Sponsorkliks

Muziekvereniging Sint Cecilia is steeds op zoek naar mensen die de vereniging financieel willen ondersteunen. 

Onze vereniging speelt in de eerste klas, dus op hoog niveau. We hebben daarvoor goed opgeleide muzikanten nodig met goede instrumenten. Daarnaast hebben we een heel majoretten korps en de dansgroep Return die met hun optredens vaak onze grote optredens tot een waar spektakel weten te maken. Voor deze grote shows en ook de jaarlijkse wedstrijden is mooie toepasselijke kleding met ook de juiste attributen nodig.

De aanschafwaarde van een instrument kan variëren  tussen de €1000,– tot wel €15.000,– De vereniging moet elk jaar goed kijken wat er nodig is en of de beschikbare financiële middelen aanwezig zijn, anderzijds willen we (jonge) muzikanten wel middels opleiding en een goed instrument de mogelijkheden bieden om goed muziek te kunnen maken.

Gelukkig worden we heel goed gesteund door een vaste kring van honoraire leden en vele vrienden van onze muziekvereniging.

We hebben nu ook een mogelijkheid voor iedereen om kosteloos een steentje bij te dragen. Bijna iedereen koopt tegenwoordig wel eens iets via een online webwinkel. Middels online aankopen bij ruim 250 bekende webwinkels bestaat er een eenvoudige kliksysteem om een klein percentage van het aankoopbedrag naar onze vereniging door te sluizen. Deze week wordt er huis aan huis een brief bezorgd waarin duidelijk wordt gemaakt hoe dat werkt.

Natuurlijk hopen wij dat u bereid bent om hieraan mee te doen. We zullen u jaarlijks informeren via Zijtaarts Belang over het resultaat.

Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor de aandacht en nog liever voor het openen van de brief welke deze week bij u in de bus valt.

Op onze website kunt u ook meer  informatie vinden: www.sintceciliazijtaart.nl

Namens bestuur en leden van

Muziekvereniging Sint Cecilia

Zijtaart

29 juni 2020|Alle leden|

Dodenherdenking maandag 4 mei

Ook onze muziekvereniging heeft gehoor gegeven aan de oproep om op 4 mei een saluut te brengen ter gelegenheid van dodenherdenking.

Harrie Habraken heeft de taptoe geblazen ondersteunt door Martien van der Burght.

Dank hiervoor!

08 mei 2020|Fanfareorkest|

Koningsdag 2020 in Zijtaart

Het was een zonnige Koningsdag. Helaas konden alle activiteiten dit jaar niet doorgaan. Er waren veel huizen mooi versierd door kinderen. Blaaskapel De Boemelaars van onze muziekvereniging heeft op diverse plaatsen Koningsdag opgeluisterd met hun mooie muziek.

Dankjewel Boemelaars. Het was gezellig!

Koningsdag 2020 -1

Afbeelding 1 van 4

29 april 2020|Blaaskapel De Boemelaars|

Koninklijke onderscheiding Jan van den Oever

Jan van den Oever is voor zijn vele verdiensten voor o.a. de Zijtaartse gemeenschap onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Jan is onze vaandeldrager en vrijwilliger voor vele klussen voor de vereniging.

Tijdens Koningsdag werd door Blaaskapel De Boemelaars een serenade voor hem gebracht om hem te feliciteren met zijn welverdiende onderscheiding.

Namens de hele vereniging: gefeliciteerd Jan!

29 april 2020|Alle leden, Slagwerkgroep|

In memoriam – Bert Raaijmakers

Vanaf 1955 werd Bert, toen 12 jaar oud, lid van onze muziekvereniging. Hij ging in de leer bij de slagwerkgroep en werd uiteindelijk onze grote man op de grote trom.

In 1964 richtte jij Bert samen met anderen de Blaaskapel De Boemelaars op waarvan jij 28 jaar leider bent geweest.

In 1967 kwam je bij het bestuur tot 1992 en was je daarvan 16 jaar secretaris en penningmeester. Na 25 jaar hield je daarmee op en werd je benoemd tot erelid na al jouw verdiensten. 37 jaren lang was je een ongekend actief lid op vele fronten.

Naast je werk ging jouw inzet voor heel veel uren naar onze muziekvereniging, toen nog de fanfare. Jouw grote organisatietalenten kwamen in alle facetten volledig tot zijn recht bij ons. Wat er ook gedaan moest worden, jij stond altijd vooraan en in de meeste situaties had je de regie. De muziekfeesten die in die tijd regelmatig werden georganiseerd duurden maar liefst 1 week lang en werden gevierd in een grote tent midden in Zijtaart. Altijd vrolijk, alles kon, jij deinsde nergens voor terug.

In 2001 werd je vanuit je eigen zaak, Raaijmakers Drukwerk & Verspreiding, honorair lid. Alles wat gedrukt moest worden in welke vorm dan ook: Bertus zorgde daarvoor……voor een zo laag mogelijke prijs en vaak was het met de opmerking; noteer mijn naam goed en duidelijk en dan druk ik het zo voor jullie…

Bert kwam altijd samen met Thea op elke uitvoering, waar in Nederland of daar buiten die ook was. Bij elk concours en alle uitvoeringen waren jullie de meest trouwe supporters. Wat zullen we dat gaan missen, die prominente plek ergens in de zaal gevuld met Bert en Thea. Alles bleef je volgen en je was een goede criticaster. Als een gebeurtenis per ongeluk werd overgeslagen, trok Bert aan de bel. Of da we soms da vergeten waren……..Altijd bereid mee te denken in welke vorm dan ook…..

In 2002 werd je welverdiend koninklijk onderscheiden. Want niet alleen bij ons was je een held in daden, maar bij vele andere dorpse activiteiten sen gebeurtenissen stond ook jij vooraan. Denkend aan Zijtaarts Belang, Dorpsraad, als Beheerder lange tijd van het dorpshuis etc. etc…. Jij was er een van: Niet lullen maar poetsen.

In de laatste jaren leidde je gezondheid ertoe dat iets minder kon doen, maar je belangstelling en betrokkenheid was er niet minder om. Naast alle kleinere optredens kon je gelukkig nog aanwezig zijn bij de grote optredens zoals de Proms en de Dinerconcerten. Je verzorgde ons drukwerk, bracht de verjaardagskaarten rond samen met Thea, je was op alle fronten betrokken en actief.

Het verlies van een man als jou slaat een groot gat in onze gemeenschap. Jouw persoonlijkheid heeft zoveel invloed gehad op velen van ons en jij was als geen ander in staat om verbondenheid te promoten. Niemand heeft Zijtaart zo mooi op de kaart weten te zetten met je onverbloemde uitspraken en daden.

Toen we hoorden dat jij door het coronavirus de strijd hebt moeten opgeven en we onze leden hadden ingelicht, kwamen er vele reacties. Ik noem er enkele:

  • Wat zullen we zijn luchtigheid en goede zin ieder moment als je hem tegenkwam toch missen
  • Hij had altijd tijd voor een praatje en een grap
  • Als Bert binnenkwam was de hele kamer gevuld
  • Zijn stem was op een afstand te horen
  • Wat zullen we de hapjes van Bert op de jaarvergadering toch missen…….

 

En zo kunnen we doorgaan…. Een icoon als Bert zal nog lang worden gemist. Maar liefst 68 jaren was je betrokken en hebben we heel fijn samengewerkt. We bedanken je voor wie je bent geweest. Je hebt voor onze vereniging prachtige geschiedenis geschreven.

Thea, Rita en Christ-Jan, Patricia en Gerry, Robert en Carolyn

Kleinkinderen Nick en Demi, Britt en Mike, Indy en Lana

Heel veel sterkte met de verwerking na dit afscheid van jullie liefhebbende man, vader en opa.

 

Namens alle leden en bestuur,

Alda Gloudemans

Voorzitter Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart

15 april 2020|Alle leden|