Cursus Muziek=Cool

Vandaag was de tweede les van de cursus Muziek=Cool. Zes enthousiaste meiden volgen deze lessen onder leiding van Loes Goossens. Op onderstaande foto’s zie je hoe leuk het is!

 

 

 

19 september 2016|Alle leden|

Leden van fanfare St. Cecilia gaan weer op stap voor de Donateursactie

Vanaf 17 mei tot 28 mei komen de leden van fanfare St Cecilia weer bij u aan huis voor de jaarlijkse donateursactie voor onze muziekvereniging. Het geld wat met deze actie wordt opgehaald wordt gebruikt voor de opleiding van onze jeugdleden en de aankoop van instrumenten en kleding.

Voor vele geledingen van Sint Cecilia is 2016 een belangrijk jaar. Allereerst gaat het fanfareorkest eind november op concours in Zutphen. Daar moet een eerste prijs behaald worden om in de superieure (eerste) afdeling te blijven. Daarnaast hebben we wederom enkele groepen van de majoretten die deelnemen aan een NK en zijn we vorig jaar gestart met een dansgroep, die zich steeds beter kan gaan profileren.
Maar voor onze vereniging is het ook erg belangrijk dat er jeugdleden bij blijven komen; voornamelijk bij het slagwerk zien we dat het aantal jonge leden toeneemt. Zij hebben ook allemaal een instrument nodig om hun hobby met plezier te kunnen uitvoeren.

Voor alle activiteiten kunnen wij uw steun goed gebruiken. Mogen wij rekenen op uw financiële steun, waarvoor wij u bij voorbaat hartelijk danken.

Bestuur fanfare St. Cecilia.

08 mei 2016|Alle leden|

Fanfare neemt afscheid van Frans van Asseldonk

In de ledenvergadering van 7 april heeft Frans na 21 jaar besturen afscheid genomen bij fanfare Sint Cecilia . Frans heeft in al die jaren de functie van penningmeester op zich genomen. Hij werd bij dit afscheid geprezen voor zijn grote kennis in financiële zaken en zijn grote verantwoordelijkheid. Frans was altijd aanwezig en stond bij elke activiteit klaar om mee te helpen waarbij zijn stiptheid en paraatheid opvallend waren. Heel bijzonder was zijn grote betrokkenheid als niet muzikant voor onze muziekvereniging.

Uit waardering heeft het bestuur Frans in de algemene ledenvergadering voorgedragen om hem als erelid op te nemen in het ledenbestand. Met algemene stemmen en een groot applaus is dit vastgesteld.

De taak als penningmeester wordt door Ruud Cissen overgenomen.

 

11 april 2016|Alle leden|