Nieuwsbrief

Normaliter zijn we gewend medio juli een Klankbord uit te brengen. Omdat er afgelopen periode simpelweg geen activiteiten hebben plaatsgevonden en er dus weinig kopij is, laten we deze ditmaal achterwege. Daarom is besloten om in de vorm van een Nieuwsbrief toch iedereen te informeren over de opstart van het nieuwe seizoen en de laatste actualiteiten. Daarnaast vind je in deze nieuwsbrief ook het aangepaste jaarprogramma van 2020 en de muzikanten van het jaar 2019.

29 juli 2020|Alle leden|

Proeflessen en kennismaking instrumenten

Muziek maken is Cool! En waar is het nu leuker om muziek te maken dan in ons eigen Zijtaart? Onderstaand filmpje laat ons opleidingsorkest en de verschillende instrumenten zien.

15 juli 2020|Alle leden, Opleidingsorkest|

Afsluiting Muziek = Cool

Door het coronavirus was het niet mogelijk om Muziek = Cool af te sluiten met een bijeenkomst voor de ouders en kinderen van de basisschool. Ruben Mesica, de docent van Muziek = Cool, heeft een leuk filmpje gemaakt zodat iedereen kan genieten van deze superleuke creatieve afsluiting.

06 juli 2020|Alle leden|

Afscheid van bestuursleden en nieuwe bestuursleden benoemd in ledenvergadering

In de ledenvergadering van 2 juli 2020 is afscheid genomen van 3 bestuursleden en zijn 4 nieuwe bestuursleden gekozen.

Anne-Marie van Dinter neemt na 25 jaar bestuursverantwoordelijkheid voor de majoretten en dansgroep Return afscheid van het bestuur. Haar functie wordt overgenomen door Marjan van Asseldonk- van der Burgt.

Bjorn van der Heijden neemt na 18 jaar als bestuurslid namens De Boemelaars afscheid van het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Rob Schepers.

Martijn van Stiphout neemt afscheid als secretaris na 3 jaar. Sanne van Nunen neemt zijn taak over.

Als vierde nieuwe lid neemt Albert van Grootel plaats in het bestuur. Hij heeft al een jaartje meegelopen.

Paul Schepers is opnieuw herkozen als bestuurslid namens de slagwerkgroepen.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Alda Gloudemans voorzitter

Sanne van Nunen secretaris

Ruud Cissen penningmeester

Marloes van Gemert fanfareorkest

Paul Schepers slagwerkgroepen

Rob Schepers De Boemelaars

Marjan van Assldonk- van der Burgt majoretten en dansgroep Return

Albert van Grootel algemeen bestuurslid

04 juli 2020|Alle leden|

Sponsoren gevraagd middels Sponsorkliks

Muziekvereniging Sint Cecilia is steeds op zoek naar mensen die de vereniging financieel willen ondersteunen. 

Onze vereniging speelt in de eerste klas, dus op hoog niveau. We hebben daarvoor goed opgeleide muzikanten nodig met goede instrumenten. Daarnaast hebben we een heel majoretten korps en de dansgroep Return die met hun optredens vaak onze grote optredens tot een waar spektakel weten te maken. Voor deze grote shows en ook de jaarlijkse wedstrijden is mooie toepasselijke kleding met ook de juiste attributen nodig.

De aanschafwaarde van een instrument kan variëren  tussen de €1000,– tot wel €15.000,– De vereniging moet elk jaar goed kijken wat er nodig is en of de beschikbare financiële middelen aanwezig zijn, anderzijds willen we (jonge) muzikanten wel middels opleiding en een goed instrument de mogelijkheden bieden om goed muziek te kunnen maken.

Gelukkig worden we heel goed gesteund door een vaste kring van honoraire leden en vele vrienden van onze muziekvereniging.

We hebben nu ook een mogelijkheid voor iedereen om kosteloos een steentje bij te dragen. Bijna iedereen koopt tegenwoordig wel eens iets via een online webwinkel. Middels online aankopen bij ruim 250 bekende webwinkels bestaat er een eenvoudige kliksysteem om een klein percentage van het aankoopbedrag naar onze vereniging door te sluizen. Deze week wordt er huis aan huis een brief bezorgd waarin duidelijk wordt gemaakt hoe dat werkt.

Natuurlijk hopen wij dat u bereid bent om hieraan mee te doen. We zullen u jaarlijks informeren via Zijtaarts Belang over het resultaat.

Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor de aandacht en nog liever voor het openen van de brief welke deze week bij u in de bus valt.

Op onze website kunt u ook meer  informatie vinden: www.sintceciliazijtaart.nl

Namens bestuur en leden van

Muziekvereniging Sint Cecilia

Zijtaart

29 juni 2020|Alle leden|

Koninklijke onderscheiding Jan van den Oever

Jan van den Oever is voor zijn vele verdiensten voor o.a. de Zijtaartse gemeenschap onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Jan is onze vaandeldrager en vrijwilliger voor vele klussen voor de vereniging.

Tijdens Koningsdag werd door Blaaskapel De Boemelaars een serenade voor hem gebracht om hem te feliciteren met zijn welverdiende onderscheiding.

Namens de hele vereniging: gefeliciteerd Jan!

29 april 2020|Alle leden, Slagwerkgroep|

In memoriam – Bert Raaijmakers

Vanaf 1955 werd Bert, toen 12 jaar oud, lid van onze muziekvereniging. Hij ging in de leer bij de slagwerkgroep en werd uiteindelijk onze grote man op de grote trom.

In 1964 richtte jij Bert samen met anderen de Blaaskapel De Boemelaars op waarvan jij 28 jaar leider bent geweest.

In 1967 kwam je bij het bestuur tot 1992 en was je daarvan 16 jaar secretaris en penningmeester. Na 25 jaar hield je daarmee op en werd je benoemd tot erelid na al jouw verdiensten. 37 jaren lang was je een ongekend actief lid op vele fronten.

Naast je werk ging jouw inzet voor heel veel uren naar onze muziekvereniging, toen nog de fanfare. Jouw grote organisatietalenten kwamen in alle facetten volledig tot zijn recht bij ons. Wat er ook gedaan moest worden, jij stond altijd vooraan en in de meeste situaties had je de regie. De muziekfeesten die in die tijd regelmatig werden georganiseerd duurden maar liefst 1 week lang en werden gevierd in een grote tent midden in Zijtaart. Altijd vrolijk, alles kon, jij deinsde nergens voor terug.

In 2001 werd je vanuit je eigen zaak, Raaijmakers Drukwerk & Verspreiding, honorair lid. Alles wat gedrukt moest worden in welke vorm dan ook: Bertus zorgde daarvoor……voor een zo laag mogelijke prijs en vaak was het met de opmerking; noteer mijn naam goed en duidelijk en dan druk ik het zo voor jullie…

Bert kwam altijd samen met Thea op elke uitvoering, waar in Nederland of daar buiten die ook was. Bij elk concours en alle uitvoeringen waren jullie de meest trouwe supporters. Wat zullen we dat gaan missen, die prominente plek ergens in de zaal gevuld met Bert en Thea. Alles bleef je volgen en je was een goede criticaster. Als een gebeurtenis per ongeluk werd overgeslagen, trok Bert aan de bel. Of da we soms da vergeten waren……..Altijd bereid mee te denken in welke vorm dan ook…..

In 2002 werd je welverdiend koninklijk onderscheiden. Want niet alleen bij ons was je een held in daden, maar bij vele andere dorpse activiteiten sen gebeurtenissen stond ook jij vooraan. Denkend aan Zijtaarts Belang, Dorpsraad, als Beheerder lange tijd van het dorpshuis etc. etc…. Jij was er een van: Niet lullen maar poetsen.

In de laatste jaren leidde je gezondheid ertoe dat iets minder kon doen, maar je belangstelling en betrokkenheid was er niet minder om. Naast alle kleinere optredens kon je gelukkig nog aanwezig zijn bij de grote optredens zoals de Proms en de Dinerconcerten. Je verzorgde ons drukwerk, bracht de verjaardagskaarten rond samen met Thea, je was op alle fronten betrokken en actief.

Het verlies van een man als jou slaat een groot gat in onze gemeenschap. Jouw persoonlijkheid heeft zoveel invloed gehad op velen van ons en jij was als geen ander in staat om verbondenheid te promoten. Niemand heeft Zijtaart zo mooi op de kaart weten te zetten met je onverbloemde uitspraken en daden.

Toen we hoorden dat jij door het coronavirus de strijd hebt moeten opgeven en we onze leden hadden ingelicht, kwamen er vele reacties. Ik noem er enkele:

  • Wat zullen we zijn luchtigheid en goede zin ieder moment als je hem tegenkwam toch missen
  • Hij had altijd tijd voor een praatje en een grap
  • Als Bert binnenkwam was de hele kamer gevuld
  • Zijn stem was op een afstand te horen
  • Wat zullen we de hapjes van Bert op de jaarvergadering toch missen…….

 

En zo kunnen we doorgaan…. Een icoon als Bert zal nog lang worden gemist. Maar liefst 68 jaren was je betrokken en hebben we heel fijn samengewerkt. We bedanken je voor wie je bent geweest. Je hebt voor onze vereniging prachtige geschiedenis geschreven.

Thea, Rita en Christ-Jan, Patricia en Gerry, Robert en Carolyn

Kleinkinderen Nick en Demi, Britt en Mike, Indy en Lana

Heel veel sterkte met de verwerking na dit afscheid van jullie liefhebbende man, vader en opa.

 

Namens alle leden en bestuur,

Alda Gloudemans

Voorzitter Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart

15 april 2020|Alle leden|

In memoriam – Gerard Oppers

Gerard wat heb jij ons verrast, zomaar plotseling ging je van ons heen. Het is een mooie herinnering om in de ochtend jouw stem nog gehoord te hebben. Je kondigde, achteraf gezien, het begin van jou einde aan… “Voel me niet lekker en ik weet het ook nie wat dat kan zijn, maar het is niet goed”. En dan nog maar net 2 uurtjes verder komt dat telefoontje dat je ons hebt verlaten.

Gerard je kwam als jong kereltje in 1958 je aanmelden voor de slagwerkgroep, net 9 jaren oud. Je leerde spelen op de dieptrom. Jij hebt je altijd zeer betrokken gevoeld bij onze vereniging en je hebt ook veel gedaan voor ons. In al jouw goede jaren van gezondheid heb je mooie dingen voor ons gemaakt met jouw vaardigheid in constructiewerkzaamheden. Onze marktkramen hebben we nog steeds en de prachtige beroemde boemelaarsfiets, die mede ook uit jouw handen is ontstaan, wordt nog regelmatig gebruikt op bijzondere momenten.

Je was er altijd bij, elk moment dat er gewerkt moest worden. Samen met Marij zijn er vele glaasjes bier weggedragen door jou op onze festiviteiten. Je stond ook aan het begin van onze dienstenveiling die jij als commissielid mede vorm hebt gegeven.

Van 1988 tot 2008 was je bestuurslid van onze, toen nog fanfare en nu muziekvereniging. Je vertegenwoordigde de slagwerkgroep in het bestuur. In 1998 was je 40 jaar lid en kreeg je een koninklijke onderscheiding voor al jouw verdiensten. In 2008 ben je als bestuurslid afgetreden en werd je na 50 jaren lid, Lid van Verdienste.

Jouw persoonlijkheid kwam het beste tot uiting als jij met je vak (de techniek) of met biljarten bezig was. Dan zagen we de echte enthousiaste Gerard die een grote bekwaamheid liet zien op deze terreinen.

Helaas heb jij door jouw gezondheid steeds meer stappen terug moeten doen. Je leed daar erg onder. Dat je niet meer de biljartballen zag rollen deed je heel veel pijn. Ondanks dat bleef je betrokken bij onze vereniging tot het einde. Als het enigszins mogelijk was deed je gewoon mee. Zo kwam je nog vaak luisteren naar onze uitvoeringen.

Als je op bezoek was bij Gerard was het opmerkelijk dat je overal en van alles op de hoogte was. Jouw interesse in iedereen maakte dat je betrokken bleef bij alles wat er gebeurde. Je had ook een kalendergeheugen en wist daardoor vele dingen te onthouden. Als je een telefoonnummer nodig had moest je even naar Gerard bellen.

Je maakte het niet altijd even gemakkelijk voor jouzelf. Je was eigenzinnig en liet je geen dingen aanpraten. Hulp van anderen aannemen was geen vanzelfsprekendheid. Onder eigen regie heb je geprobeerd toch het beste voor jou eruit te halen. Marij was daarin jouw steun en toeverlaat, je droeg haar op handen. Zonder haar zorg – en dat wist je – was jouw leven heel anders geweest.

We zijn blij voor jou dat je wens in vervulling is gegaan om er in alle stilte tussenuit te gaan.

We hopen dat de muzikale begeleiding jouw goed heeft gedaan en wij deden dat uit dank voor al het goeds wat je voor ons hebt gedaan. Rust in vrede.

Marij, Mariska en Ed, Ellen en Twan met de kleinkinderen Kyan, Roan, Teus en Cato, heel veel sterkte met dit verlies .

Namens alle leden en bestuur,

Alda Gloudemans, voorzitter

Muziekvereniging St. Cecilia Zijtaart

15 april 2020|Alle leden|

Afscheid Bert en Gerard – artikelen

Dinsdag 7 april heeft onze vereniging afscheid genomen van twee speciale leden.

Hieronder zijn de artikelen te lezen welke in het Brabants Dagblad zijn gepubliceerd.

15 april 2020|Alle leden|

Update activiteiten ivm Corona-virus – 20-03-2020

Beste (honoraire) leden en vrienden,

Middels deze weg willen wij jullie informeren over de activiteiten welke wegens het Corona-virus tijdelijk geen doorgang kunnen vinden.

Afgelast zijn:

– Alle repetities/trainingen voor in ieder geval de periode t/m 6 april

– Lessen van de cursus Muziek=Cool, inclusief de afsluiting van 7 april

– Het Jumbo Jeugd Muziekfestival, gepland voor 22 maart (JJMF, org. Muziekkring Veghel) wordt waarschijnlijk verplaatst naar 2021

– Tot onze teleurstelling ook het Muziekweekend, gepland van 27 t/m 29 maart

Op dit moment wordt bekeken of het mogelijk is het muziekweekend te verplaatsen naar een datum later in dit jaar. Eventueel wordt overwogen een alternatieve (dag)activiteit voor de jeugd te organiseren in het najaar. Wanneer we hier meer informatie over hebben zullen we de betreffende geledingen en ouders meteen informeren over het besluit. De kosten die zijn betaald voor deelname aan het muziekweekend worden geretourneerd zodra er duidelijkheid is over de mogelijkheden later in het jaar.

– Het Jumbo Festival voor Majoretten, 5 april in het Dorpshuis

– Het Guilty Pleasure concert, 9 mei (i.v.m. te weinig repetities in de voorbereiding), zal worden verplaatst naar een later moment

Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende week zal 25 maart a.s. worden besloten of de jaarvergadering, nu gepland op 9 april, zal worden verzet of niet. Ook wij volgen de ontwikkelingen rondom het Corona-virus nauwgezet en zullen wekelijks, aan hand van de adviezen van Rijksoverheid en het RIVM, evalueren welke activiteiten al dan niet door kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

Martijn van Stiphout
Secretaris Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart

24 maart 2020|Alle leden|