Over Anja Heerkens

Deze auteur heeft nog geen informatie verstrekt.
Anja Heerkens heeft tot nu toe 167 berichten gepost.

Veel geslaagde slagwerkleerlingen bij Beat It

Afgelopen tijd hebben diverse leerlingen via Beat It examen gedaan. Zij zijn allemaal geslaagd!

13 juni

Mike Verbruggen – A theaorie examen

Meike Adriaans – B theorie examen

27 juni

Luc Brugmans – B theorie examen

Stijn van Uden – B theorie examen

11 juli

Mike Verbruggen – A praktijk examen kleine trom

Gerty van den Bosch/Habraken – B praktijk examen mallets

15 juli 2020|Fanfareorkest, Jeugdslagwerkgroep, Slagwerkgroep|

Afsluiting Muziek = Cool

Door het coronavirus was het niet mogelijk om Muziek = Cool af te sluiten met een bijeenkomst voor de ouders en kinderen van de basisschool. Ruben Mesica, de docent van Muziek = Cool, heeft een leuk filmpje gemaakt zodat iedereen kan genieten van deze superleuke creatieve afsluiting.

06 juli 2020|Alle leden|

Afscheid van bestuursleden en nieuwe bestuursleden benoemd in ledenvergadering

In de ledenvergadering van 2 juli 2020 is afscheid genomen van 3 bestuursleden en zijn 4 nieuwe bestuursleden gekozen.

Anne-Marie van Dinter neemt na 25 jaar bestuursverantwoordelijkheid voor de majoretten en dansgroep Return afscheid van het bestuur. Haar functie wordt overgenomen door Marjan van Asseldonk- van der Burgt.

Bjorn van der Heijden neemt na 18 jaar als bestuurslid namens De Boemelaars afscheid van het bestuur. Hij wordt opgevolgd door Rob Schepers.

Martijn van Stiphout neemt afscheid als secretaris na 3 jaar. Sanne van Nunen neemt zijn taak over.

Als vierde nieuwe lid neemt Albert van Grootel plaats in het bestuur. Hij heeft al een jaartje meegelopen.

Paul Schepers is opnieuw herkozen als bestuurslid namens de slagwerkgroepen.

Het bestuur bestaat nu uit de volgende personen:

Alda Gloudemans voorzitter

Sanne van Nunen secretaris

Ruud Cissen penningmeester

Marloes van Gemert fanfareorkest

Paul Schepers slagwerkgroepen

Rob Schepers De Boemelaars

Marjan van Assldonk- van der Burgt majoretten en dansgroep Return

Albert van Grootel algemeen bestuurslid

04 juli 2020|Alle leden|

Sponsoren gevraagd middels Sponsorkliks

Muziekvereniging Sint Cecilia is steeds op zoek naar mensen die de vereniging financieel willen ondersteunen. 

Onze vereniging speelt in de eerste klas, dus op hoog niveau. We hebben daarvoor goed opgeleide muzikanten nodig met goede instrumenten. Daarnaast hebben we een heel majoretten korps en de dansgroep Return die met hun optredens vaak onze grote optredens tot een waar spektakel weten te maken. Voor deze grote shows en ook de jaarlijkse wedstrijden is mooie toepasselijke kleding met ook de juiste attributen nodig.

De aanschafwaarde van een instrument kan variëren  tussen de €1000,– tot wel €15.000,– De vereniging moet elk jaar goed kijken wat er nodig is en of de beschikbare financiële middelen aanwezig zijn, anderzijds willen we (jonge) muzikanten wel middels opleiding en een goed instrument de mogelijkheden bieden om goed muziek te kunnen maken.

Gelukkig worden we heel goed gesteund door een vaste kring van honoraire leden en vele vrienden van onze muziekvereniging.

We hebben nu ook een mogelijkheid voor iedereen om kosteloos een steentje bij te dragen. Bijna iedereen koopt tegenwoordig wel eens iets via een online webwinkel. Middels online aankopen bij ruim 250 bekende webwinkels bestaat er een eenvoudige kliksysteem om een klein percentage van het aankoopbedrag naar onze vereniging door te sluizen. Deze week wordt er huis aan huis een brief bezorgd waarin duidelijk wordt gemaakt hoe dat werkt.

Natuurlijk hopen wij dat u bereid bent om hieraan mee te doen. We zullen u jaarlijks informeren via Zijtaarts Belang over het resultaat.

Bij voorbaat alvast onze hartelijke dank voor de aandacht en nog liever voor het openen van de brief welke deze week bij u in de bus valt.

Op onze website kunt u ook meer  informatie vinden: www.sintceciliazijtaart.nl

Namens bestuur en leden van

Muziekvereniging Sint Cecilia

Zijtaart

29 juni 2020|Alle leden|

Dodenherdenking maandag 4 mei

Ook onze muziekvereniging heeft gehoor gegeven aan de oproep om op 4 mei een saluut te brengen ter gelegenheid van dodenherdenking.

Harrie Habraken heeft de taptoe geblazen ondersteunt door Martien van der Burght.

Dank hiervoor!

08 mei 2020|Fanfareorkest|

Koningsdag 2020 in Zijtaart

Het was een zonnige Koningsdag. Helaas konden alle activiteiten dit jaar niet doorgaan. Er waren veel huizen mooi versierd door kinderen. Blaaskapel De Boemelaars van onze muziekvereniging heeft op diverse plaatsen Koningsdag opgeluisterd met hun mooie muziek.

Dankjewel Boemelaars. Het was gezellig!

Koningsdag 2020 -1

Afbeelding 1 van 4

29 april 2020|Blaaskapel De Boemelaars|

Koninklijke onderscheiding Jan van den Oever

Jan van den Oever is voor zijn vele verdiensten voor o.a. de Zijtaartse gemeenschap onderscheiden als lid in de orde van Oranje Nassau. Jan is onze vaandeldrager en vrijwilliger voor vele klussen voor de vereniging.

Tijdens Koningsdag werd door Blaaskapel De Boemelaars een serenade voor hem gebracht om hem te feliciteren met zijn welverdiende onderscheiding.

Namens de hele vereniging: gefeliciteerd Jan!

29 april 2020|Alle leden, Slagwerkgroep|

Update activiteiten ivm Corona-virus – 20-03-2020

Beste (honoraire) leden en vrienden,

Middels deze weg willen wij jullie informeren over de activiteiten welke wegens het Corona-virus tijdelijk geen doorgang kunnen vinden.

Afgelast zijn:

– Alle repetities/trainingen voor in ieder geval de periode t/m 6 april

– Lessen van de cursus Muziek=Cool, inclusief de afsluiting van 7 april

– Het Jumbo Jeugd Muziekfestival, gepland voor 22 maart (JJMF, org. Muziekkring Veghel) wordt waarschijnlijk verplaatst naar 2021

– Tot onze teleurstelling ook het Muziekweekend, gepland van 27 t/m 29 maart

Op dit moment wordt bekeken of het mogelijk is het muziekweekend te verplaatsen naar een datum later in dit jaar. Eventueel wordt overwogen een alternatieve (dag)activiteit voor de jeugd te organiseren in het najaar. Wanneer we hier meer informatie over hebben zullen we de betreffende geledingen en ouders meteen informeren over het besluit. De kosten die zijn betaald voor deelname aan het muziekweekend worden geretourneerd zodra er duidelijkheid is over de mogelijkheden later in het jaar.

– Het Jumbo Festival voor Majoretten, 5 april in het Dorpshuis

– Het Guilty Pleasure concert, 9 mei (i.v.m. te weinig repetities in de voorbereiding), zal worden verplaatst naar een later moment

Afhankelijk van de ontwikkelingen de komende week zal 25 maart a.s. worden besloten of de jaarvergadering, nu gepland op 9 april, zal worden verzet of niet. Ook wij volgen de ontwikkelingen rondom het Corona-virus nauwgezet en zullen wekelijks, aan hand van de adviezen van Rijksoverheid en het RIVM, evalueren welke activiteiten al dan niet door kunnen gaan.

Met vriendelijke groet,

Martijn van Stiphout
Secretaris Muziekvereniging Sint Cecilia Zijtaart

24 maart 2020|Alle leden|

Foto’s jubilarrissenconcert

Op zondag 9 februari werden 4 jubilarissen gehuldigd. Frans van Asseldonk 25 jaar lid. Marjan van Asseldonk – van de Burgt 25 jaar instructrice majoretten. Albert-John Vervorst 12,5 jaar dirigent fanfareorkest. Mart van Eert 60 jaar lid.

14 februari 2020|Alle leden|

Jubilarissenconcert Muziekvereniging St. Cecilia

Op zondag 9 februari staat het jaarlijkse jubilarissenconcert op het programma. Tijdens dit koffieconcert worden 4 leden gehuldigd voor hun betrokkenheid bij onze vereniging. Wij zijn blij dat wij ieder jaar weer jubilarissen mogen huldigen, dit betekent dat we een trouwe kring om ons heen hebben waardoor we als vereniging er goed voor staan!

Tijdens deze ochtend zullen zowel de slagwerkgroep, dansgroep Return als het fanfare orkest een mooi en gevarieerd programma presenteren.

Een mooi begin van de zondagochtend met een feestelijk tintje!

U bent allen van harte welkom om te komen luisteren en onze jubilarissen te feliciteren.

Aanvang van het concert is 10.30 uur in het Dorpshuis en de toegang is gratis.

08 februari 2020|Alle leden, Dansgroep Return, Fanfareorkest, Slagwerkgroep|